Nokia 1200 bao khong sac duoc can ae giup

Chú ý :
Bài viết sai box đã move
Viết tiếng việt có dấu khi tham gia diễn đàn ![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]