Như tiêu đề nhận khách máy treo cáp mở kt máy zin. cặp nguyên nên tiến hành restore thì máy vẫn chạy báo ok nhưng đến đoạn khởi động vào màn hình active thì lại treo cáp như cũ, lần này kt kĩ hơn mấy áp cấp cho BB thì vẫn đủ. đến khúc này chẳng biết làm gì tiếp theo nên lên đây nhờ ae 4r giúp đỡ.
Thank ALL.
e đã kt áp theo hình này

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]