có khả năng là nó bị chập con nào đó dẫn đến tự lên nguồn và không sạc đc
nhưng mò hoài mà chẳng ra
ai gặp bệnh này rồi chia sẽ cách với
chân bsi không dính max
trở dương cao hơn bsi đã đo mấy đường usb chân đương đều không chạm max trở usb cũng không
vui lòng giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]