Mới đây ngay khi có bản Jailbreak ios 9 thì ngay lập tức các nhóm hacker trên thế giới bắt đầu ra mắt công cụ hạ cấp từ iOS 9 xuống ios8.4.1 thành công.

Một số người dùng không hài lòng vì tình trạng giật lag trên iOS 9 thì đây là cơ hội tốt nhất để khắc phục tình trạng này.

Để hạ cấp thành công yêu cầu thiết bị ở iOS 9 đã được Jailbreak
Công cụ giúp cho các hacker hạ cấp thành công lần này có tên là OdysseusOTA 2.0, các hacker lấy tên vị thần trong sử thi Ô đi sê (nguời đã nghĩ ra mưu con ngựa thành Tơ Roa)

Các thiết bị có thể hạ thành công:

iPhone 5 (iPhone5c, iPad2, iPad3, iPhone4s) từ bất kỳ phiên bản nào về iOS 8.4.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


TẤT CẢ CÁC LỆNH CŨNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG FILE README.TXT BÊN TRONG FILE ZIP, BẠN CHỈ CẦN COPY TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ PASTE LẦN LƯỢT VÀO LÀ ĐƯỢC.
Link Download:

odysseusOTA2-v1.0.1.zip SHA1: f20bfa356b244a76fbbc7ba69950c453e1a1c1a4
( iPhone5,4)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

SHA1 odysseusOTA2-v1.0.zip: d15df971ec533bc91a31e392aff5e2b0c5c78733

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link Download iOS bản 8.4.1 cho các dòng máy có thể hạ cấp:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (5,3)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (5,4)


hàng sưu tầm anh em thử nhé

- - - Updated - - -

video đây anh em nhé :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]