E chào các bác nhé. Em có chút việc nhờ các bác đây......
Bác nào có Rom hay Link rom U-TA - HD2 máy trung quốc cho em xin với.
E xin chân thành cảm ơn các bác...

Hình của em nó đây các bác.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]