mình có con ip4 bị treo itune nhưng khi khôi phục lên 7.1.2 gần hoàn tất lại trở về chế độ treo itune, mọi ng ai biết cách khắc phục thì giúp mình với !!

- - - Updated - - -

mình xin cảm ơn!!:077:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]