Đã thay màn hình,thay ic đèn xin mọi người giúp:@:

- - - Updated - - -

Tình trạng may không rơi,tự nhiên mất đèn màn hình..Chân socket vẫn ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]