ae nào có rom gionee gpad g3 tv cho e xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]