[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]i317 4.1.2 giao diện S4 ok,add root,edit trên nền rom stock ,hard reset không mất tiếng việt:

Con này up bằng OTA I317UCUMC3 hạ boot xuống MA3 nạp tiếng việt ok
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]