anh em nào đã làm em này rồi xin chỉ giúp em đã dùng tổ hợp phím cứng : power + volume up + tùy chon
nhưng không được , em em làm rồi chỉ giúp em với em xin thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]