Samsung E5 cắm sạc thì máy lại báo ( vệc sạc pin đã tạm dừng .nhiệt độ pin quá thấp ) . ae nào đã làm qua vào giúp em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]