ai co file rom tiếng viêt+chplay cua em gt-s5768 thi cho em xin.

bài viết sai box . Đã move
Tiêu đề cần ngắn gọn , dễ hiểu hơn . Đã edit
phải sử dụng tiếng việt có dấu khi viết bài[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]