như tiêu đề cây sam sung s5 G900L khởi động lên logo rồi tắt có lúc lên màng chính vài phút tắt,đã úp qua odin,ae giúp đở.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]