Tình trạng máy bật nguồn lên treo logo. Không reset bằng phím cứng đc. a/e có giải pháp gì cài recovery hay up lại room chia sẻ giúp em với. tks allChú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]