chả là mình bán cho khách con máy ip4 bây giờ nó cứ có sóng lúc được lúc mất ,, mà khi có sóng thì 3g 2g đều rất khoẻ nhưng có lức thì được 1 tiếng song mayé xem giúp mình với , mình cũng đã ritore chay lại rồi mà vẫn bị vây


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]