mình có một em iphone 6 báo lỗi phím hôm , mật khẩu vân tay khách mang tới với tình trạng máy vỡ, hỏng phím hôm đã thay cáp , vì đã thay cáp nên mình chạy lại máy báo lỗi vân tay , anh em ai đã làm xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]