mình ở vùng quê nên toàn nhận mấy em cùi bắp này nên cũng quen toàn bị đứt đường .sáng nhận em 105 khách mang vào tình trạng trắng màn hình .đã thay màn mới nhưng không si nhê gì bực mình ngồi làm điếu thuốc lấy đồng hồ ra đo thì thấy đứt đường màn nghĩ bụng .mày chết với ông câu song kẹp nguồn vẫn vậy .loai hoay hồi nghĩ bụng chắc bị .con dao động .ông trời không phụ lòng người .em nó lên ngay mừng quá chia sẻ ae rạo này toàn gặp bệnh này ;nên lụm lúa đều .ai biết rùi like nhé .kèo nhỏ xin...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]