em kiểm tra thì thấy thiếu áp 2v5 với 2v85 . em đánh dấu xanh hình dưới. các bác xem giúp em có thể câu qua đâu được với. em thử câu áp 3v từ c256 qua chân 29. c402 qua chân 3. thế mà vẫn k được.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]