Bác nào có file chuẩn cho em xin với, chạy 1 file trên google mà nó ngủ luôn giờ không lên nữa ạ. thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]