thu cũ nên không biêt nguyên nhân, bị imei null, tìm file imei trên google nhưng bị lỗi, anh em co file imei hoặc giải pháp imei zenfone 5 t00j cho mình xin với, xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]