như tiều đề bài viết e nhận 1 cây ip4 mang vô khách nói cắm sạc bị nổ sạc xong máy bị mất nguồn luôn em đã kiểm tra và thay ic nguồn lên ok các chức năng còn vấn đề cắm sạc vô nó báo như hình em đã tét pin củ sạc và dây zin not ok anh em ai gặp qua rồi giúp đỡ e band này với
[IMG]http://*************/5Vbo88W.png[/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]