Như tiêu đề em đã làm đến bước này nhưng lắp sim vào vẫn không được [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Có cao nhân nào chỉ giáo dùm ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


G:\Lamviec\HTC\unlock bootloader\fastboot-win>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 0.85.0024
(bootloader) version-baseband: 26.09.04.11_M2
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: 0438
(bootloader) version-main: 2.37.762.2
(bootloader) serialno: HT13MRX02628
(bootloader) imei:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]