như tiêu đề em có cây samsung a700 sách tay từ trung quốc về trưa có tiếng việt
ai có file tiếng việt em nó cho em xin với ak
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]