con này nó ám mình quá. nhận máy không nhận sim . loay hoay xong thì không thấy khách tới lấy máy. rồi lại nhận thêm 1 em thay màn hình. tìm mãi mới có 1 của hàng linh kiện có , nhưng thay vào không lên. nhớ là có con không nhận sim đã làm mà khách chưa lấy. nên em lấy ra test thử cái màn hình . ok xong , lúc này thì chủ máy sửa không nhận sim đến lấy. bảo đợi xíu mình lấy máy ra trả khách. thế là trong lúc lắp vào vội vàng làm rách một ít mạch cảm ứng đầu chân connect.
đi tìm màn cảm ứng đều không còn hàng , thế mới đau.
chuyện sẽ nhệ nhàng hơn nếu tìm được linh kiện thay vao cho nhẹ người. nhưng giờ thì bó tay không tìm đâu ra màn cảm ứng.
vậy mong anh em ai có linh kiên hoặc màn cũ , vỡ , vv... dò đường số 2, 4 ở trên xem nó đi vào đâu trong màn cảm ửng giúp mình .
hình của nó đây.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]" target="_blank" rel="nofollow">http://