mình nhận cây g355h treo logo mình chạy lại lên ngon lành ,nhưng cứ tắt nguồn là không khởi động lên dc, đã chạy rất nhiều fw rồi tình trạng vẫn thế ,main nguyên gin chưa sửa chữa gì


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]