Link tải:
1./[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2./ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Pass Giải nén : 05121986
Tool dạng Aroma.(vẫn là beta1).
Chức năng chính.
1. Gọi ngôn ngữ ẩn các máy samsung Android.
2. Xóa app Knox tận gốc.
3.Hack Acc samsung đối với máy samsung sau khi nạp FW hoặc hanset đòi tài khoản active.
Sau khi chọn chức năng này.máy samsung vào trong bình thường,nhưng có thể thiếu 1 số chức năng chính.lúc này tạo acc samsung hay làm thế nào loại bỏ để up rom khác tùy ý.(ver sau sẽ fix lỗi này hoàn toàn.)
PS:không áp dụng cho những máy không bị khóa Acc samsung nhé.

Tools đã test trên Note 3,S4,S5.có thể còn chưa phù hợp với 1 số máy thị trường lạ.anh em vui lòng repost để fix thêm.


[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
Nguồn
thanhnamPDAviet[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]