máy em không nhận usb để flash qua odin.e đã làm mọi cách nhưng không nhận.bác nào có rom stock dạng zip s7562 cho em xin em up qua recovery


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]