đã thành công oke con dê, test done bài của bác [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
các bác cứ mạnh tay mà làm,ko phải lỡ làm chuột bạch nữa nhé,
1. Chuẩn bị:
- iPhone 4S đang chạy iOS lớn hơn 6.1.3, máy không đăng nhập iCloud, Find My Phone: Off
- Sao lưu lại toàn bộ dữ liệu, danh bạ, ảnh trước khi làm.
- Máy đã được Jailbreak, thêm 2 nguồn apt.taig.com và cydiahip.com cài đặt OpenSSH, MobileTerminal (iOS 7, iOS8)
mở tool lên và làm theo video[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]