như tiêu đề a e ai gặp qua xin giúp S5830 bật chế độ WCDMA mất sóng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]