mình đa chạy pm +thay tụ chân pin cung not ok máy cu dùng 2 phút khoi động lại mong các bác gúp có khi nào bị hu fash không ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]