C3312 bị chạm IC đèn rất nóng đã thay IC khác vẫn vậy ae có kinh nghiệm giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]