máy zen5 mà bị tự báo sạc với sạc ko báo gì ,cả nhà làm em này ha[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
tắt nguồn sạc vào pin .bật nguồn sạc ko báo gì vẫn là em nó


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]