em nhận máy rơi nước vệ sinh thật kỹ máy lên bình thường nhưng không ăn cảm ứng em đã wipe data và thay cảm ứng rồi vẫn không được mấy anh giúp em một tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]