cần ae giúp với...e có con nokia x không nhận cả 2 sim..e đo trở kháng bt..nhưng đo áp thấy cả 2 sim đều mất...dòng này k có sơ đồ nên k mò đc...e đã câu chân ic trắng ở sim 1 rồi nhưng vẫn vậy...ae nào làm rồi chỉ e vs...thanks các bác trk nhá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]