Tôi đang dùng IP 5S, bà chị mua lại bên Đài Loan, về nhà sài được mấy hôm thì nó hiển thị liên tục đòi nhập mật khẩu iClould lên. Không có mật khẩu iClould, không biết các bác có biết cách nào tắt nó đi đcd không?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]