ai có cho mình xin rom tiếng việt con này.máy đã root ạ.xin cám ơn ae.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]