bác nào có sơ đồ con sam sung s7270 cho em xin với: em mới nhận con máy lắm pin vào tự động lên nguồn, e bỏ công tắc nguồn ra vẫn bị thế. bác nào làm rồi giúp e với. thanks nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]