Như tiêu đề e nhận máy trong tình trạng lắp sim báo tìm kiếm mạng suốt.e đã resto máy r giờ vẫn đang ở chế độ active máy k có sóng k vào màn hình chính được máy vẫn còn imei.mong ae giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]