tình trạng máy rơi nước .mở nguồn vẩn có đèn hiện logo sam sung xong là mất đèn
em đã luôc mên sấy máy ,máy vẩn tình trạng cũ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]