đã làm đủ mọi cách mà không hết được ,reset ,thay phím nguồn ,flash rom mà vẫn không hết ,bác nào giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]