như tiêu đề nút home nó không bấm trơ về màn hình chính đc. nhưng cắm sạc vào lại bấm đc. ae cho vào đồng bộ phát done luôn.


bài viết sai Box . Đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]