Tình Hình Cách Đây 2 Ngày Em Nhận Khách 1 Cây Oppo R7007 Nạp TV. Tìm Hết Google Nhưng Không Có Rom. Cao Nhần Nào Đi Ngang Qua Edit Giúp Em Con Này. Em Cảm Ơn.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]