như tiêu đề gà quá ,,,biết sửa mà k biết nó là quốc tế hay lock ,,vi sửa iphone 4 test sim vào mà nó có sóng là ok ,,và nếu tim kiêm mãi thì kiêm tra sóng ante song thôi sem thiếu áp 2,8v k ,,,nhưng em cần ae giúp về con này lock hay quốc tế nk vi máy ở úc gửi về mà k biết active chưa nữa thanhk các bác nhiêu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]