mình dùng nbox và bets nên ko hỗ trợ ace nào có file và tool chạy e nó cho mình xin.thanks all à e nó đang chạy vẻ 10.01.11 nhưng toàn tiếng anh giờ muốn kiếm bản tiếng việt ace giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]