như tiêu đề e nhận cây ip5 bật nguồn lên treo táo
và có dòng chữ như hình
e đã tháo ra vệ sinh ,thay màn hình khác vẫn không được
ae nào làm qua rồi giúp e vs
cảm ae đã quan tâm và giúp đỡ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]