Anh nào có file BIN_LGP768AT-00-V20a-AME-XXX-MAY-14-2013+0 của Octopus up lên em xin với , octopus của em vừa hết máu . Thanks ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]