tình hình là nhận một cây 220 của khách sạc hoài không đầy pin lỗi này thường do ic sạc mà con này có thấy con ic sạc ko thấy nằm ở đâu , đã thay con 4 chân và R 22 vẫn không hết nhờ AE giúp đỡ cho thêm chút ý kiến hoặc AE nào có sơ đồ cho E xin .....


Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]