Rom Stock Kikat 4.4.4 Xiaomi Redmi 1S WCDMA
Flash qua recovery hoặc chép vào bộ nhớ trong update trực tiếp . Nếu treo máy ae recovery qua fastboot rồi up
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File :
Recovery :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]