Rom Stock Miui V7 Lolipop 5.0 Xiaomi MI2S
Flash qua recovery hoặc chép vào bộ nhớ trong update trực tiếp . Nếu treo máy ae recovery qua fastboot rồi up
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File :
Recovery :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]