ai làm qua giúp em với.máy đưa vào thay vỏ xong.hỏng míc,đo thì mất trở kháng,đã câu lại mà vẫn ko được,ai lam qua xin giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]